dinsdag 31 juli 2012

Red De Engelenbak
D.C. Lama heeft nog maar net aangekondigd dat hij -na tien jaar- niet meer op zal treden in Theater De Engelenbak, of de Amsterdamse kunstraad adviseert sluiting van de toko. Dat gaat wel erg snel. Teken daarom de petitie!

Theater de Engelenbak mag niet dicht
De Amsterdamse Kunstraad adviseert sluiting van theater De Engelenbak! Theater De Engelenbak is verbijsterd door het negatieve en op feitelijke onjuistheden gebaseerde advies van De Amsterdamse Kunstraad. Theater De Engelenbak mag niet dicht! Steun De Engelenbak, onderteken de petitie!

PETITIE
 
Wij,
Theater de Engelenbak en allen die deze petitie mee ondertekenen

constateren
dat de Amsterdamse Kunstraad adviseert om De Engelenbak te sluiten per 1-1-2013.
Onbegrijpelijk! Want ook de afgelopen kunstenplanperiode heeft De Engelenbak een zeer belangrijke functie gehad als een artistiek interessant, laagdrempelig en veelzijdig theater. Een professioneel theater dat nog altijd een unieke verbindende functie vervult voor amateurtheater en talentontwikkeling. Een theater waarop de stad Amsterdam trots zou moeten zijn!
 
en verzoeken
het College van B&W en de Gemeenteraad van Amsterdam om alles in het werk te stellen om Theater De Engelenbak voor Amsterdam te behouden. De Engelenbak mag niet dicht!

Teken hier.