donderdag 29 december 2011

PVVV
Column van van D.C. Lama voor de EssensiE van december. De EssensiE is gratis verkrijgbaar in de nog niet gekillde coffee- en growshops

– We hebben er als journalisten lang op moeten wachten, maar eindelijk: de eerste afscheiding van de PVV dient zich aan. Bij ons aan tafel zit de heer Van der Stof, oprichter van de PVVV.
= De Partij voor de Vrijheid en Veiligheid inderdaad. Wij zijn namelijk geen one issue-partij als die naïve hippies van de PVV, maar een two issue-partij: voor vrijheid én veiligheid. Anders wordt je zo onder de voet gelopen door de Boeddhisten.
– De Boeddhisten?
= De aanhangers van Boeddha, die asceet met dikke reet.
– Maar die zitten toch vooral in Azië?
= Als we niet oppassen nemen ze heel Europa over. Kijk naar Hongarije.
– Hongarije?
= Daar hebben ze het al over Boedapest! En let er maar eens op hoeveel mensen er tegenwoordig in ons eigen land maar wat onder een boom zitten. Lekker voorbeeld voor onze jeugd, zo'n man die vrouw en kind verliet om in de bossen te gaan wonen. Vrouwenonderdrukking zeg ik u! En slecht voor de economie.
– U noemt het Boeddhisme een bedreiging voor de Westerse beschaving, maar is het niet gewoon een vredelievende godsdienst?
= Het Boeddhisme is geen godsdienst, maar een fascistische ideologie! Als je de foute passages uit de Tripitaka zou scheuren houd je een folder van de Zeeman over. Op z'n best is het een levensgevaarlijke sekte die mensen aanmoedigt het Nirvana te bereiken.
– Maar dat is toch alleen maar mooi?
= Mooi? Het was Kurt Cobain gelukt en die pleegde zelfmoord. Een levensgevaarlijke sekte zeg ik u! Het Boeddhisme gaat uit van vier waarheden. Kom daar maar eens bij een rechtbank mee aan! Zo pak je dat Boeddhistische straattuig natuurlijk niet aan.
– Daarvoor wilt u de invoering van een rode pyamatax, zoals u de traditionele kleding van Boeddhistische monniken noemt. Schuilt daarin nou de bedreiging van de Nederlandse cultuur?
= Weet u wel hoe zeer dat vloekt als Oranje speelt? Nee, niet gelijk weer cultuurrelativistje spelen! Er is nu nog wat aan te doen, maar in Azië hebben ze al meerdere tsunami's gehad. Daar wil ik niet op wachten.
– U bent inderdaad zeer regelmatig in Birma geweest.
= Myanmar. 'Birma' wordt dat land alleen door terroristen genoemd.
– Terroristen als de Boeddhistische monniken die in 2007 in opstand kwamen?
– Precies. Onder leiding van Aung San Suu Kyi, die Boeddhistische aap.
= Is dat niet een vreemde benaming voor een vrouw die nota bene de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen?
– Ze is een complete freak en een bedreiging voor de Westerse normen en waarden. Een vrouw die 10 jaar alleen maar thuis zit en de deur niet uitkomt, dat moeten wij in Nederland toch niet willen? Vrouwenonderdrukking zeg ik u!
= Zij stond toch onder huisarrest van de militaire gunta?
– Ha! Dat toont maar weer eens aan hoe slecht u geïnformeerd bent door de linkse media. De gunta is op 31 januari 2011 namelijk afgeschaft.
= Officieel ja, maar dezelfde mensen zitten weer in het parlement.
– Dat toont maar weer eens aan hoe sterk men de gunta steunt. U zou eens dagelijks met de dreiging van het Boeddhisme geconfronteerd moeten worden. Dan zou u wel anders spreken.
= Myanmar is het enige land dat in uw verkiezingsprogramma wordt genoemd. Nederland zou Myanmar moeten steunen in hun 'strijd tegen terrorisme'. Verder gaat het vooral over Nederland: landschapsvervuiling door Boeddhistische tempels, de sluiting van Boeddhistische scholen en de subsidie aan de Boeddhistische Omroep Stiching. Er gaan dan ook geruchten dat uw partij vanuit Myanmar wordt gefinancieerd.
– Ach ja. Zulke dingen beweert men over wel meer partijen.