zaterdag 9 juli 2011

Geachte redactie,

In een coffeeshop las ik vandaag de Volkskrant. Daarin stond dat de belofte van minister Ivo Opstelten (VVD) om van coffeeshops besloten clubs te maken 'waar gemaakt' is. Toch was ik de betreffende coffeeshop gewoon binnen gelopen. Ik hoefde geen pasje of legitimatie te laten zien en niemand vroeg me of ik lid was van een cannabisclub. Ik kon gewoon een stukje Nepal en een kopje koffie bestellen en de zaterdagkranten lezen onder het genot van een jointje.

Op dit moment is geen enkele coffeeshop in Nederland een besloten club en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal veranderen. Het recente vonnis van de Raad van State over de 'wietpas' bestempelt het weren van buitenlandse bezoekers uit coffeeshops klip en klaar als discriminatie en schending van de Europese regels rond vrij verkeer van personen en goederen. Wel introduceert de Raad een nieuw fenomeen: gerechtvaardigde discriminatie. Citaat uit het vonnis: "Maatregelen die het vrij verrichten van diensten beperken, kunnen echter slechts hun rechtvaardiging vinden in het doel van bestrijding van het drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast, indien zij geschikt zijn om de verwezenlijking van dit doel te verzekeren en niet verder gaan dan voor het bereiken daarvan noodzakelijk is."

Deze rechtvaardigingsgrond geldt voor het overgrote deel van de Nederlandse steden, inclusief Amsterdam, niet. Coffeeshops en hun bezoekers -of die nu Nederlands zijn of niet- veroorzaken nu eenmaal nauwelijks overlast. Bovendien wordt algemeen verwacht dat de wietpas en de besloten coffeeshopclub juist tot méér overlast zullen leiden. Als middel tegen overlast zijn deze maatregelen dus ongeschikt. Niet voor niets hebben de gemeenteraden van vrijwel alle steden met coffeeshops zich uitgesproken tegen de wietpas en de besloten club. Daar komen de privacy-aspecten van het clubmodel nog bij. Die blijven tot nu toe buiten beeld, maar duidelijk is dat de privacy hier absoluut in het geding is. De constatering dat Opstelten deze 'belofte' heeft waargemaakt is dus rijkelijk voorbarig.

Derrick Bergman
Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod