maandag 13 juni 2011

Reactie van de gezamenlijke verslavingszorginstellingen op het huidige coffeeshopbeleid
(duidelijk maken dat deze nieuwe koers nadelige effecten zal hebben op de volksgezondheid)

Sinds een paar jaar staan de Nederlandse coffeeshops onder druk. In 2008 werden, om het drugstoerisme tegen te gaan, in enkele grenssteden coffeeshops gesloten. Nu worden nieuwe maatregelen getroffen. Het drugsgeweld in Brabant, specifiek rond Eindhoven, en de criminaliteit aan de achterdeur worden aangegrepen om ons internationaal door deskundigen geprezen gedoogbeleid – en daarmee de coffeeshops – verder af te bouwen.

De wietpas wordt ingevoerd en in de slipstream daarvan wordt de afstand tot scholen verruimd. Dat zou de laatste stap kunnen zijn voor het definitief afschaffen van het onderscheid tussen hard- en softdrugs waar deze regering op af lijkt te stevenen. Daarmee dreigt vanzelf een einde te komen aan het gedoogbeleid en de coffeeshops. In deze open reactie willen de gezamenlijke verslavingszorginstellingen duidelijk maken dat ze van mening zijn dat deze nieuwe koers nadelige effecten zal hebben op de volksgezondheid.

Lees de volledige reactie hier.