vrijdag 4 februari 2011

Machtsmisbruik
Bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO) heerst een cultuur waarin machtsmisbruik, drugshandel, diefstal en het gebruik en doorverkopen van defensiemateriaal voor eigen gewin de gewoonste zaak van de wereld is. Dit blijkt uit interne defensiedocumenten.
De Volkskrant, deze week.