woensdag 29 december 2010

Het geweten tegen de stromen in
Tegen de stromen in komt het aan op standvastigheid. Uit verhalen over de Tweede Wereldoorlog kennen we indrukwekkende voorbeelden van persoonlijke moed, toen mensen die zichzelf niet moedig achtten, toch voor hun principes bleven staan. (...) Er is nog altijd moed nodig om sterk te blijven en tegenstand te trotseren. Ook wij kunnen voor de vraag gesteld worden: waar staan we als het aankomt op gerechtigheid? Het geweten is de toetssteen die de keus bepaalt.
Kersttoespraak H.K.M Beatrix, 2010