vrijdag 25 juni 2010

Bram Bakker is de gevaarlijkste psychiater
Cannabis is de gevaarlijkste drug, beweert 'drugsdeskundige' Bram Bakker in de Volkskrant van 24 juni. Drugsdeskundige? Uit het bij het interview gepubliceerde CV blijkt op geen enkele manier dat Bakker deze titel verdient. Dat blijkt ook uit de flauwekul en aantoonbare onjuistheden die hij in het interview te berde brengt. Zo blijft het aantal cannabisgebruikers in Nederland helemaal niet groeien; dat aantal is al jaren stabiel en ligt onder het EU-gemiddelde. Evenmin is cannabis 'volstrekt geaccepteerd' in ons land. Lees eens een krant, zou ik zeggen. Al een jaar of tien wordt cannabis door vrijwel alle politici en media louter in verband gebracht met schizofrenie en andere psychische ziekten, schooluitval, overlast, verloedering, georganiseerde criminaliteit etc. Zelfs de zogenaamde stepping stone theorie, waarin cannabis als 'opstapje' fungeert naar andere drugs, heeft een comeback gemaakt. Dat die theorie wetenschappelijk al decennia lang heeft afgedaan, doet niet terzake.

Bakker zegt dat zeventig procent van alle verslavingen te maken heeft met alcohol en dat alcoholmisbruik jaarlijks duizenden dodelijke slachtoffers eist. Cannabismisbruik heeft wereldwijd sinds het begin der tijden nul dodelijke slachtoffers geëist, zoals deze verslavingsdeskundige ongetwijfeld weet. Maar toch, cannabis is het gevaarlijkst. Want “het beïnvloedt het functioneren van je hersenen”. Alsof niet elk roesmiddel dat doet. Vorig jaar zomer publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een ranking van drugs naar schadelijkheid voor het individu en de maatschappij als geheel. In deze lijst staat alcohol op de derde plaats, tabak op de vierde en cannabis op plaats elf. De lijst is opgesteld door een panel van negentien experts, die de schadelijkheid van de middelen beoordeelden op basis van hun eigen wetenschappelijke expertise en de beschikbare literatuur.

Hoe zou het komen dat dit panel er -volgens Bakker- volledig naast zat en eigenlijk cannabis bovenaan hun lijst had moeten zetten? Zou het er iets mee te maken hebben dat Bakker zijn brood verdient in de commerciële verslavingszorg? Bij een kliniek die in alle kranten adverteert met haar “discrete en persoonlijke aanpak”, twintig tot veertigduizend euro per behandeling rekent en de afgelopen jaren spectaculair is gegroeid? Dat Bakker gevaarlijke onzin beweert over drugs is nog te begrijpen; de schoorsteen moet immers roken. Onbegrijpelijk is dat de Volkskrant bijna twee pagina's inruimt voor een kritiekloos interview met deze niet deskundige paniekzaaier.

Derrick Bergman
Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod