woensdag 26 mei 2010

Substantieel
Al ruim veertig jaar zijn drugs verboden. Maar het gebruik is groter dan ooit en niets wijst er op dat het verbod werkt. Wél staat als een paal boven water dat het verbod schade veroorzaakt. De ongehoorde omvang daarvan dringt echter nauwelijks tot de publieke opinie door. Minstens de helft van alle criminaliteit in ons land is er direct of indirect het gevolg ervan. (...) Kan het beter? Zeker, en dat is bewezen. Het dertigjarige experiment met de verkoop van cannabis via coffeeshops is uniek. Regulering van deze drug heeft niet geleid tot meer gebruik, noch van cannabis noch van andere drugs. (...) Om de coffeeshops volledig uit de criminaliteit te halen moet de kweek van cannabis gereguleerd worden. Gemeenten staan ervoor in de rij. Al twee keer is een motie van die strekking in de Tweede Kamer aangenomen. Voor de overige drugs dienen, voorzichtig maar vastberaden, proefprojecten te worden opgestart met regulering. Het gaat hierbij met name om cocaïne, xtc, amfetamine en heroïne. Voorstellen daartoe liggen klaar. (...) Staan de drugsverdragen in de weg? Nee. (...) De samenleving wordt substantieel veiliger. (...) Ook is de volksgezondheid ermee gediend.

Prof. mr. drs. Frits Bolkestein, voormalig minister van Defensie (VVD)
Dr. Els Borst-Eilers, voormalig minister van Volksgezondheid (D66)
Prof. mr. Theo de Roos, hoogleraar strafrecht, Universiteit Tilburg
Hedy d'Ancona, voormalig minister van Volksgezondheid (PvdA)
Theo M.G. van Berkestijn, voormalig secretaris generaal van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van Geneeskunst
Margreeth de Boer, voormalig minister van VROM (PvdA)
Mr. Harry F. van den Haak, voormalig president van het Gerechtshof Amsterdam en voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Mario Lap, drugsdeskundige
Mr. Raimond Dufour, voorzitter Stichting Drugsbeleid.
in het NRC