zondag 11 april 2010

Reactie op artikel over Yoram Stein (VN 10 april)

Geachte redactie,

Alleen al de tsunami aan persaandacht die het boekje van Yoram Stein afgelopen week veroorzaakte bewijst dat er in de media volop aandacht is voor de vermeende risico's van cannabisgebruik. VN wijdt liefst vijf pagina's aan de larmoyante lariekoek van deze filosofieleraar en 'ex-hasjverslaafde'. Van uw weekblad had ik daarbij enige kritische kanttekeningen verwacht, maar helaas neemt redacteur Sander Donkers de aantoonbare leugens van zijn vriend Yoram klakkeloos over. Voorbeeld: "In de beruchte 'nederwiet' is de THC-waarde -het bestanddeel waar je stoned van wordt- de laatste jaren zo gestegen dat je je af kunt vragen of de term 'softdrug' nog wel gerechtvaardigd is." Dat zijn twee leugens in één zin. THC is slechts één van de ruim zestig cannabinoïden in cannabis; het is hun onderlinge samenhang die het effect bepaalt. De laatste jaren, sinds 2004 om precies te zijn, daalt het THC-gehalte bovendien gestaag (bron: THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2008 - 2009, Trimbos Insitituut).

Om alle flauwekul die Stein en Donkers debiteren te weerleggen zijn ministens vijf pagina's nodig, dus beperk ik me tot de grootste missers. Wie zegt dat de risico's van cannabis gebagatelliseerd worden, heeft de afgelopen tien jaar niet in Nederland gewoond. Vrijwel alle media deden in deze periode enthousiast mee aan het demoniseren van deze plant, terwijl de politiek de repressie tot ongekende hoogten opvoerde. De strafmaat voor teelt is fors verhoogd, duizenden kleine thuistelers zijn dakloos gemaakt, het aantal coffeeshops is meer dan gehalveerd en zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar weinig media aandacht voor hadden is de 'ranking van drugs' die het RIVM vorig jaar opstelde. Alcohol en tabak eindigen in deze lijst op plaats drie en vier, cannabis op plaats elf. Maar misschien werken bij dit Rijksinistituut ook alleen maar softe jaren zestig wetenschappers. Wat in elk geval vast staat is dat een dodelijke overdosis cannabis, anders dan bij alcohol en opiaten, onmogelijk is. En dat de sterke toename van het aantal cannabisgebruikers sinds de jaren zestig niet heeft geleid tot een stijging van het aantal schizofrenen of andere geesteszieken.

Het is ongetwijfeld waar dat sommige VMBO-scholieren meer cannabis gebruiken dan goed voor hen is. Maar hun aantal valt volledig in het niet bij het aantal jongeren dat te vroeg en teveel alcohol gebruikt. Of denken Stein en Donkers dat alcoholdrinkers onder de vijftien geen permanente hersenschade oplopen? Wat de productiekant van cannabis betreft kan ik een eind met de heren meegaan: door het gedoogbeleid raken de onder- en bovenwereld inderdaad vervlochten. Dat is precies de reden waarom cannabis zo snel mogelijk uit de strafwet moet worden gehaald. De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod heeft Yoram Stein uitgenodigd om te spreken tijdens het Cannabis Tribunaal op 3 mei in café Dudok, Den Haag, met onder meer Gerd Leers, Dries van Agt en Hans van Duijn als sprekers. Helaas is Yoram dan met vakantie. Sander Donkers is van harte uitgenodigd om verslag te komen doen voor VN.

Derrick Bergman
Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod
(cannabisgebruiker sinds 1989, gelukkig getrouwd, vader van drie kinderen, publicist en fotograaf)