woensdag 17 februari 2010

Door dat te ontkennen
De antwoorden van dit kabinet waren ronduit teleurstellend. De minister-president komt met een staatsrechtelijke kronkelredenering, waar de honden geen brood van lusten. Natuurlijk is dit kabinet staatsrechtelijk verantwoordelijk voor haar ambtsvoorgangers, en zeker de premier zelf die toen ook al premier was. En door dat te ontkennen, door die staatsrechtelijke verantwoordelijkheid te ontkennen, wordt de kloof tussen de burger en de politiek, tussen het volk en deze elite in vak K, alleen maar groter.
Geert Wilders, gisteren aan het einde van het "debat" over het rapport van de commissie Davids (of, zoals Balkenende het verwoordde: het debat over de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Davids).