dinsdag 19 januari 2010

Van grote betekenis
Het Irakdossier belichaamde een belangrijke vraag van oorlog en vrede. In de internationale relaties van de laatste halve eeuw is het van grote betekenis dat er geen precedenten worden gecreeƫrd die later lastig of gevaarlijk zijn. Het Handvest van de Verenigde Naties bevat een hoofdstuk over de vreedzame regeling van geschillen en een verbod van aggresieoorlog, bepalingen die juist tot doel hebben te voorkomen dat staten elkaar aanvallen omdat de politieke leiding van de een die van de ander niet bevalt. De aanval op Irak had juist deze doelstelling. Krijgszuchtige politici en militairen in tal van landen zouden kunnen menen daarin een voorbeeld te kunnen zien van militaire actie tegen onsympathieke landen. Aan de strekking van het Handvest zou aldus tekort worden gedaan, zulks tot schade van elk streven naar internationale vrede en veiligheid. Naar het oordeel van de Commissie is deze dimensie van het Irakprobleem onvoldoende doorgedrongen tot de Nederlandse regering en het Nederlandse besluitvormingsproces.
Rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak ('Commissie Davids'), blz 121