woensdag 13 januari 2010

Juist
Onze commissie biedt feiten over de besluitvorming waar die onvolledig of eenzijdig was, we concluderen dat er geen volkenrechtelijke legitimatie was, enzovoorts. Maar welk politiek oordeel je daaraan geeft, daar heb ik me niet mee bezig gehouden. (...) De juridische argumentatie vinden wij als commissie te zwak: we vinden de rechtvaardiging voor de oorlog niet valide. Toch treft u het woord ‘juist’ of ‘onjuist’ in ons rapport niet aan.
Willibrord Davids, vandaag in de Volkskrant.