woensdag 20 januari 2010

Geheime procedure
Van Bommel: Met respect voor het antwoord van de heer Fasseur: ik vroeg expliciet naar de procedure die de regering hanteert met betrekking tot geheime operaties. (...) Kent u die procedure en acht u het toelaatbaar dat in een voorkomend geval dat de Nederlandse regering nu nog zwijgt over operaties die in het verleden hebben plaats gehad?
Fasseur: Dat is naar mijn mening een politieke vraag. Een oordeel vellen over de juistheid van de regering om dit...
Van Bommel: Voorzitter, met alle respect, dat is geen politieke vraag. Het gaat om een procedure die is vastgelegd met betrekking tot de werkwijze van geheime operaties.
Fasseur: ...
Voorzitter: Ik constateer dat de heer Fasseur antwoordt op de wijze waarop hij antwoordt en hij staat vrij zo te antwoorden. Wellicht dat de heer Davids...
Davids: Nee
Voorzitter: Geen toevoeging. Dan ga ik nu over naar de volgende vraagsteller.
Discussie tijdens de hoorzitting van de commissie Davids in de Tweede Kamer, gisteren.