vrijdag 22 januari 2010

De commissie Lama/Davids
Column van D.C. Lama voor de EssensiE van februari 2010

Dat er uiteindelijk toch nog een onderzoek naar de Nederlandse steun voor de oorlog in Irak is gekomen, is natuurlijk grotendeels aan mij te danken. In talloze citaten, columns en cartoons -de zogenaamde 3c-methode- heb ik daar via mijn site dclama.nl op aangedrongen, en het is bekend dat Balkenende doodsbang is voor vooral cartoons. Vandaar het bestaan van interdepartementale werkgroep cartoonproblematiek. De commissie Davids was dan ook vooral bedoeld om mijn getreiter, zoals Balkie dat ongetwijfeld ervaren heeft, te laten stoppen. Je kunt tenslotte niet eeuwig bezig blijven cartoonisten te arresteren.

Liever had ik een parlementaire enquêtecommissie gehad, maar omdat ik mij vervolgens heb geconcentreerd op de juiste druk op voorzitter Davids, wist ik hem zover te krijgen toch onafhankelijk te opereren. Ik tekende een zich onder een grote stapel Irak-dossiers verschuilende Balkenende en liet Davids in dezelfde cartoon de geruststellende woorden spreken: 'Maar ík ben het, Willibrord Davids'. (1) Het heeft de voorzitter duidelijk dwars gezeten, zodat hij er alles aan heeft gedaan om bij de presentatie van het rapport triomfantelijk te kunnen roepen: 'Ieder verwijzing naar de doofpot, onder het tapijt schuiven of achterkamertjes werp ik verre van mij, wat commentatoren, tekenaars, romanschrijvers, bloggers en twitteraars daarvan ook mogen vinden.' (2)

In het rapport zelf sta ik verscheidene keren vermeld, zoals in 'In Amsterdam demonstreerden tussen de 45.000 en 80.000 personen' (3) en de vele keren dat eraan wordt gerefereerd dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen de Amerikaanse inval was. (4)

Andere keren lijk ik bewust uit het rapport te zijn weggelaten. Zo wordt over het ontbreken van een brede maatschappelijke discussie over de aanstaande oorlog wél de column Bas Heijne uit het NRC van 15 februari 2003 aangehaald (waarin hij opmerkt dat er meer inkt vloeit over Ayaan Hirsi Ali en Gretta Duisenberg dan over de naderende oorlog), maar geen woord over mijn column van twee dagen eerder, waarin ik zeg dat die oorlog ons land simpelweg geen ene reet kan boeien omdat de doden niet in Westen vallen (5). Het zou er mee te maken kunnen hebben dat de column de bemoedigende titel 'Verzin een creatieve terreurdaad en win!' draagt en dat informatie van de inlichtingendiensten -zie het rapport- niet altijd goed wordt doorgegeven.

De commissie Davids heeft de conclusies van mijn website echter grotendeels overgenomen. Daar is immers al jaren te lezen dat die oorlog niet over massavernietigingswapens ging, in strijd was met het volkenrecht en dat het kabinet doof was voor alle zinnige tegenargumenten. Dat een commissie van louter professoren en meesters in de rechten zeven jaar later tot dezelfde conclusies komt, beschouw ik als bemoedigend. Dat het niet langer dan drie kwartier heeft geduurd om te besluiten de Amerikanen in hun moderne kruistocht te volgen, vond ik desondanks nog wel verrassend. Gelukkig heeft ons land geen rode knop voor het afvuren van kernwapens, want dan acht ik de kans groot dat ambtenaren van Buitenlandse Zaken in een verloren tussenuurtje besluiten bijvoorbeeld Bulgarije van de kaart te vegen.

Uiteraard zijn er in vergelijking tot mijn site nog wel wat hiaten in het rapport te vinden. Zo schrijft de commissie niets over bijvoorbeeld de imperialistische plannen van the Project for the New American Century van vóór 2001 en het opgeblazen WTC-gebouw 7 op 9/11, maar dat euvel omzeilt de commissie door haar onderzoeksgebied te beperken tot Nederland en de periode zomer 2002-zomer 2003. Wat je in het rapport ook niet aantreft zijn politieke conclusies, terwijl ik op mijn site wél heel duidelijk stel dat die christelijke Bushlikker van een kut-Balkenende echt heel snel moet opzouten. Het is jammer dat de commissie deze bewoordingen niet heeft overgenomen.

Als Balkenende het nu heeft over 'de kennis van toen en nu', suggereert hij dat hij dclama.nl slechts sporadisch bezoekt. Flauwekul natuurlijk: hoe is dat onderzoek er anders gekomen? Het is maar goed te constateren dat de conclusies van de commissie Davids duidelijk zijn: Ze zouden echt wat vaker naar mij moeten luisteren.

1 Zie www.dclama.nl
2 Presentatie Rapport commissie Davids dd 12 januari 2010
3 Rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak, bladzijde 67
4 Rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak, hoofdstuk 4
5 Column in het radioprogramma van Giel Beelen dd 13 februari 2003