woensdag 13 januari 2010

2700 seconden
Minister De Hoop Scheffer was in de zomer van 2002 net aangetreden, of hij hield met een paar van zijn ambtenaren begin augustus van dat jaar op zijn ministerie een brainstormsessie over Irak. Op die sessie, die maar kort heeft geduurd -een van onze gesprekspartners zei daarover: niet langer dan drie kwartier-, werd de basis gelegd van het kabinetsstandpunt dat tot de inval in maart 2003 heeft standgehouden.
Willibrord Davids bij de presentatie van het Irak-rapport.

Van kabinetszijde werden slechts die gegevens overgenomen die pasten in het reeds ingenomen politieke standpunt.
Willibrord Davids tijdens dezelfde presentatie.