zondag 3 mei 2009

Maar wel met Hu Jintao
In lijn met de oprechte en consistente steun in de afgelopen jaren voor zijn vreedzame strijd voor mensenrechten in Tibet, heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer besloten de Dalai Lama in een openbare zitting te ontvangen. In schril contrast staat de houding van onze regering, die ondanks twee moties van de Tweede Kamer, waarvan een onlangs op 22 april j.l., wil onze premier geen uitsluitsel geven omtrent een mogelijke ontmoeting met de Dalai Lama. Wij vinden deze houding zeer teleurstellend. Daarnaast hebben wij afgelopen week in zijn officiële reactie op Kamervragen gemerkt dat onze minster van Buitenlandse Zaken de status van zijn ‘ontmoeting’ met de Dalai Lama in strijd met internationale standpunten en de door Nederlandse regering tijdens eerdere bezoeken ingenomen standpunten terugbrengt tot een religieuze privé ontmoeting. Dit is onacceptabel.
International Campaign for Tibet. Stuur via hier een kaartje aan JP de MP.