zaterdag 30 mei 2009

Kwetsbaar tasten in het duister
Zij (AIVD'ers - DCL) mogen betrokken raken bij strafbare feiten, in verschillende strafrechtelijke gradaties. Dat is kwetsbaar. Maar het is niet duidelijk onder wiens regie dat gebeurt. Die van de dienst? Het Openbaar Ministerie? De landelijke officier voor terreurbestrijding? Dat is niet geregeld. (...) Bij de AIVD moet hierover duidelijkheid komen. Anders is het tasten in het duister. (...) Vlak na de moord (op Theo van Gogh - DCL) vroeg de Tweede Kamer zich af of die moord voorkomen had kunnen worden. Toenmalig minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) heeft bezworen dat er geen sprake was van tekortkomingen bij zijn dienst. Dat hebben wij onderzocht en wij kwamen tot de conclusie dat er wel degelijk sprake is geweest van tekortkomingen.
Irene Michiels van Kessenich, scheidend voorzitter van de Commissie Toezicht betreffende Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, vandaag in NRC.