zaterdag 25 april 2009

9 mei: grootscheepse manifestatie op Museumplein Amsterdam
Cannabis Bevrijdingsdag 2009

Op zaterdag 9 mei vindt op het Amsterdamse Museumplein een grootscheepse manifestatie plaats rond cannabis. Verschillende organisaties hebben de handen ineengeslagen om een positief geluid te laten horen: tegen de betutteling, voor een eerlijk cannabisbeleid.

Het gedoogbeleid voor soft drugs ligt al een tijdje onder vuur. Hoewel in het regeerakkoord is vastgelegd dat dit beleid niet fundamenteel zou veranderen, neemt de repressie steeds verder toe. Het aantal coffeeshops is al gehalveerd, maar de politiek gaat door met 'coffeeshopje pesten' en het demoniseren van cannabis. Een eerder toegezegde en door de Kamer ondersteunde uitzonderingspositie voor coffeeshops binnen de tabakswet is door de huidige minister terug gedraaid. Het zogenaamde afstandscriterium is de zoveelste stok om de hond mee te slaan en nog meer coffeeshops te sluiten. Het succes van de scheiding van de markten voor soft en hard drugs en de sociale functie van de coffeeshop spelen in de discussie nauwelijks een rol. Daarom is het tijd voor Cannabis Bevrijdingsdag: een positief signaal naar de politiek, media en publiek.

De afbraak van het succesvolle Nederlandse soft drugsbeleid moet stoppen; de overheid moet de coffeeshops als bondgenoot beschouwen, niet als vijand. Ongeveer een miljoen Nederlanders gebruiken cannabis, slechts bij een fractie is sprake van problematisch gebruik. Zeker vergeleken met alcohol is de maatschappelijke en individuele schade van cannabis zeer gering. De organisaties achter Cannabis Bevrijdingsdag pleiten voor een verdere decriminalisering en normalisering, zodat de nadelige effecten van het huidige halfslachtige beleid structureel en rationeel aangepakt kunnen worden. Sluiting van alle coffeeshops, zoals voorgestaan door o.a. CDA en PVV, zal slechts leiden tot meer criminaliteit, straathandel, overlast en vervuilde cannabis.

Naast muziek van het Oercircus uit Breda en een informatiemarkt staan de volgende sprekers op het programma van Cannabis Bevrijdingsdag:

Nicole Maalsté (sociologe en auteur van Polderwiet)
Egbert Tellegen (hoogleraar milieukunde en auteur van Het utopisme van de drugsbestrijding)
August de Loor (oprichter van de stichting Adviesburo Drugs)
Freek Polak (psychiater, actief voor Stichting Drugsbeleid en ENCOD)
Wernard Bruining (oprichter van de eerste coffeeshop in Amsterdam en de eerste growshop van Nederland)

De Vereniging van Cannabis Consumenten zal bekend maken hoeveel handtekeningen zij heeft verzameld voor haar petitie aan VWS-minister Klink voor het behoud van de sociale functie van de coffeeshop. Daarnaast geeft een aantal surprise acts acte de présence, waarvan we er al eentje kunnen verklappen: multi-instrumentalist Joost Belinfante, verantwoordelijk voor de legendarische Doe Maar-hit Nederwiet. De manifestatie wordt gepresenteerd door DC Lama en begint om 13.00 uur op het Museumplein, aan de zijde van het Rijksmuseum.

Cannabis Bevrijdingsdag wordt ondersteund en mogelijk gemaakt door de volgende organisaties:
ENCOD (Europese coalitie voor rechtvaardig en effectief drugsbeleid)
Cannabis College Amsterdam
VVCC (Vereniging van Cannabis Consumenten)
BCD (Bond van Cannabis Detaillisten)
VOC (Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod)
LOC (Landelijk Overleg Coffeeshopbonden)