dinsdag 24 maart 2009

Meten is zweten
Het invoeren van een meetsysteem waarmee draadloos, op afstand, minutieus gegevens kunnen worden vastgelegd over mijn gedrag, over wanneer ik thuis ben, slaap of wakker ben, hoe vaak de douche gebruikt wordt, hoeveel personen er zich volgens statistische gemiddelden in mijn woning bevinden, hoe warm ik mijn woonruimte stook enz, is een onnodige en onacceptabele inbreuk op mijn privé-leven. (...) Ik acht het uitermate ongepast dat de regering zonder mij om toestemming te vragen - en zelfs zonder mij van deze plannen in kennis te hebben gesteld - over wetsvoorstellen beslist die zo verregaand ingrijpen op mijn privé -leven en mijn veiligheid.
Onderteken de petitie op www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl