zondag 1 maart 2009

Conclusie
Ik schat dat er bij de ministeries honderdduizenden bladzijden terug te vinden zijn over het Irak-besluit. Maar ook als de commissie die allemaal bestudeert, dan nóg zal ze niet dat ene kernmoment terugvinden waaruit blijkt waarom wij die oorlog steunden. En dat komt doordat dit soort organisaties geschoold is in het niet vastleggen van de kernmomenten. (...) Je weet ongeveer wat er gaat gebeuren. Er komt bronnenonderzoek, alle getuigen vertellen hun allang versteende verhaal en dan komt er een rapport met aanbevelingen. Steevast luidt de drieledige conclusie: 1. geweldig dat dit rapport er is, 2. er zitten alleen wél grote lacunes in, en 3. alle aanbevelingen hebben we al doorgevoerd.
Militair historicus Christ Klep, dit weekend in NRC.