vrijdag 13 maart 2009

Cannabis Bevrijdingsdag
Zaterdag 2 mei vindt de jaarlijkse - wereldwijde - Cannabis Mars plaats. Dit jaar vindt de Cannabis Bevrijdingsdag plaats op het Museumplein. (...) De volgende sprekers hebben - onder voorbehoud - al toegezegd: Simon Vinkenoog, Egbert Tellegen, Wernard Bruining, August de Loor, Freek Polak en Gerben Hellinga.
EssensiE.nl. Zie ook www.globalmarijuanamarch.org