woensdag 4 februari 2009

Ontmantelde Grondwet
De Grondwet geeft beide Kamers van de Staten Generaal het recht op enquête. De coalitiepartijen hebben dit recht ontmanteld. Hun fracties in deze Kamer hebben deze onzedelijke afspraak geaccordeerd en daarmee een onvervreemdbaar recht verkocht. De minister-president maakt van zijn ambt een machtspositie. (...) Maar deze minister-president kan niet ontsnappen aan de geschiedenis en aan zijn geschiedenis. De waarheidsvinding gaat door. De democratie en het verlangen naar waarheid zit diep in mensen verankerd. In een open en vrije samenleving zullen wetenschappers, journalisten en anderen doen, wat parlementariërs in meerderheid ongrondwettelijk inleveren, opofferen in hun hang naar de macht. Het parlement kan buitenspel worden gezet, maar de samenleving niet.
Alexander Pechthold (D'66), vandaag in het debat over de steun aan de oorlog in Irak.