vrijdag 30 januari 2009

Verdoezelen
Er hebben veel meer landen meegedaan aan de invasie van Irak dan publiekelijk is toegegeven. Het Amerikaanse ministerie van Defensie stond coalitiepartners toe om hun militaire bijdrage te verdoezelen. ,Daar hadden we alle respect voor’, zegt Douglas Feith, een ex-onderminister van Defensie. Hij laat in het midden of Nederland ook steun verleende. De voormalige vertrouweling van ex-minister Donald Rumsfeld prijst Nederland in zijn laatste boek, War and Decision, wel als een land dat gevechtshandelingen van Amerika heeft gesteund. Hij zegt op pagina 396 dat Nederland ’combat support’ of ’combat service support’ heeft geleverd. Feith vergelijkt Nederland in positieve zin met een land als Turkije, dat op het allerlaatste moment afzag van medewerking aan de invasie.
Nederlands Dagblad, vandaag.