zaterdag 10 januari 2009

Onevenredig
Een dergelijk onevenredig gebruik van geweld door Israël is onwettig en dreigt het geweld te doen escaleren in de hele regio. De geweldsescalatie doet zich voor op het moment dat de burgerbevolking dagelijkse vecht om te overleven als gevolg van de Israëlische blokkade, die zelfs de toevoer van voedsel en medicijnen voor Gaza tegenhoudt. Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen, van hun kant, dragen mede verantwoordelijkheid voor deze escalatie. Hun voortdurende raketaanvallen op steden en dorpen in zuid-Israël zijn onwettig en kunnen nooit gerechtvaardigd worden. De internationale gemeenschap moet direct tussenbeide komen om de burgers die in het geweld betrokken worden te beschermen en te zorgen dat de blokkade van Gaza wordt opgeheven.
Amnesty International (amnesty.nl)