zondag 18 januari 2009

Discussie gesloten...
De ambtelijke top van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in 2003 een kritisch juridisch advies over de politieke steun aan de Irak-oorlog weggehouden bij de minister. In een geheim memorandum van 29 april 2003 stelt de Directie Juridische Zaken (DJZ) van het departement dat de juridische onderbouwing van het standpunt van het toenmalige kabinet-Balkenende „zowel materieel als procedureel tekort” schiet. De juristen schatten zelfs in „dat Nederland een eventuele procedure voor het Internationaal Gerechtshof hierover zou verliezen”.
NRC, dit weekend.


- Graag goed opbergen in de archieven voor het nageslacht.
- de discussie is hiermee voor dit moment gesloten!
Aantekening op het memorandum van de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van BuZa, Frank Majoor.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) wil niet ingaan op de vraag waarom de SG het memo niet doorstuurde en of De Hoop Scheffer destijds wellicht mondeling kennis heeft genomen van de inhoud van het memorandum.
NRC, dit weekend.