donderdag 4 december 2008

En dus?
Het kabinet overlegt op korte termijn over de manier waarop het paddoverbod moet worden gehandhaafd. Het verbod geldt sinds maandag.
De Pers, vandaag.