woensdag 19 november 2008

Stonede enquêtes
Bijna driekwart van de gemeenten met veel coffeeshops wil de verkoop en de kweek van cannabis legaliseren. Dat blijkt uit een enquête van de NOS in dertig gemeenten die meer dan vier coffeeshops in hun district hebben.
NOS.nl, vandaag.

Ruim de helft van alle burgemeesters die een coffeeshop binnen de eigen gemeentegrenzen hebben, pleit voor legalisering van de hele softdrugs-keten. (...) Dat blijkt uit een telefonisch onderzoek van weekblad Binnenlands Bestuur onder de 106 gemeenten met een of meer coffeeshops.
Binnenlands Bestuur.nl, vandaag.

De meeste burgemeesters van gemeenten met coffeeshops hebben geen problemen met het huidige gedoogbeleid. Dat mag zelfs ruimer. (...) Dat blijkt uit een schriftelijke rondvraag die deze krant naar alle 105 gemeenten met één of meer coffeeshops stuurde. 66 burgemeesters gaven antwoord. Ruim driekwart van hen wil dat het kabinet de bevoorrading van coffeeshops reguleert en de kweek van cannabis onder voorwaarden toestaat. Een kwart van hen vindt dat de maximale voorraad cannabis die coffeeshops in de zaak mogen hebben (500 gram) moet worden verhoogd.
NRC.nl, vandaag.