donderdag 16 oktober 2008

ACTA
In het diepste geheim spannen de Verenigde Staten en de Europese Unie zich met enkele andere landen in om vóór het einde van dit jaar de Anti-Counterfeiting Trade Agreement er doorheen te jassen, die dan met onmiddelijke ingang van kracht wordt. (...) De ACTA maakt de weg vrij voor een nieuw, internationaal opsporingsapparaat dat zich bezighoudt met het traceren van illegale kopieën, in tastbare en digitale vorm. Dat het onderzoeken van computers en mobiele telefoons volgens experts alleen mogelijk is door zo diep in bestanden te duiken dat van aantasting van de persoonlijke levenssfeer kan worden gesproken, is daarbij van ondergeschikt belang.
Vrij Nederland, 11-10-2008.

Het ziet er serieus naar uit dat ook de Nederlandse douane straks ongelimiteerd in computerbestanden mag gaan snuffelen. Ze mogen mijn e-mails lezen en hebben het recht om de vertrouwelijke stukken te bestuderen die soms in mijn computer zitten. What's next, vraag je je dan af.
Europarlementariër Sophie in 't Veld, in dezelfde Vrij Nederland.