donderdag 7 augustus 2008

Vrijheid van nieuwsgaring
Door trage besluitvorming rond een WOB-verzoek is de vrijheid van nieuwsgaring in het gedrang gekomen. Dit stelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een rapport dat vandaag is verschenen.
nationaleombudsman.nl