zondag 6 juli 2008

Iran 2008
Iraanse studenten in Nederland zijn verontwaardigd over de beslissing van het kabinet om hen niet toe te laten op opleidingen waar zij toegang hebben tot informatie over de productie of de verspreiding van kernwapens. (...) Volgens studenten en kernfysici is de maatregel discriminerend en onzinnig en is Nederland roomser dan de paus. Geen enkel ander land neemt deze maatregel.
NOS Teletekst, gisteren.