zondag 1 juni 2008

Interdepartementale Werkgroep Boekverbranding
De arrestatie van cartoonist Gregorius Nekschot – een pseudoniem – past in de verscherpte aandacht voor provocatieve tekeningen over de islam op het ministerie van Justitie. (...) Na de onlusten over de Deense Mohammedcartoons – begin 2006 – is volgens de minister een ‘interdepartementale werkgroep cartoonproblematiek’ in het leven geroepen. ‘Die was al heel lang bezig met cartoons’, aldus Hirsch Ballin. ‘In de zin van anticiperen op Deense situaties.’ (...) Het OM liet Hirsch Ballin toen ook weten een aantal andere cartoons niet aan te pakken. ‘Ik heb geen aanwijzingen gegeven, maar wel aangedrongen op consistentie’, zei Hirsch Ballin, ‘en gevraagd waarom die cartoons wel en andere niet.’
De Pers, 21 mei 2008