dinsdag 24 juni 2008

Bloggers zonder grenzen
Door het uitdragen van meningen nemen bloggers een belangrijke positie in. Hoe effectiever zij dat doen, hoe vaker autoritaire regimes hen aanpakken. (...) In 2007 zijn wereldwijd zeker drie keer zoveel bloggers gearresteerd als in het jaar daarvoor. Dat schrijven onderzoekers van de University of Washington in Seattle. (...) Ze telden sinds 2003 64 arrestaties van bloggers, waarvan 36 vorig jaar. (...) Overigens stijgt het aantal professionele journalisten in de cel ook. Verslaggevers zonder Grenzen telde sinds 2003 97 gevallen.
NRC Next, vandaag.