vrijdag 30 mei 2008

Enquête onder officieren en onderofficieren van de Landmacht, de Marine en de Luchtmacht
Vindt u dat er in Nederland ook een onderzoek moet komen naar hoe de Nederlandse regering tot het besluit is gekomen om steun te verlenen aan de oorlog in Irak?
52 % Ja
45 % Nee
3 % Weet niet

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

De missie in Uruzgan is zinvol
51 % (zeer) mee oneens
31 % (zeer) mee eens

Nederlandse politici hebben een goed beeld van de situatie in Afganistan
73 % (zeer) mee oneens
12 % (zeer) mee eens
Enquête in opdracht van NPS/Nova (pdf)