donderdag 6 maart 2008

Gepsychiatriseerd, maar min of meer normaal
Ministers, staatssecretarissen en hun ondergeschikten hebben Spijkers het leven en de uitoefening van zijn rechten gedurende 23 jaar onmogelijk gemaakt, omdat hij onrecht aan de kaak stelde. Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden. Volgens generaal b.d. Couzy is deze gang van zaken bij Defensie min of meer normaal.
Openbaar Bestuur, tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek, maart 2008.

Hij is de klok gaan luiden, heeft misstanden aan de kaak gesteld, is ontslagen, gecriminaliseerd, politiek crimineel verklaard, gepsychiatriseerd, geprobeerd gek te verklaren. Een heel lang en ingewikkeld proces van een klokkenluider die door het apparaat wordt uitgespuugd en op alerlei manieren wordt beschadigd.
Hoogleraar strafrecht Leo Huberts, gisteravond in Nova over de zaak Spijkers. Zie ook www.eenmantegendestaat.nl