maandag 18 februari 2008

Dat is het bewijs!
De politie heeft de afgelopen drie jaar tussen de vijftien en twintig mensen 'verstoord', omdat zij zich zouden bezighouden met terroristische activiteiten. (...) Verstoring, waartoe opdracht moet worden gegeven door de burgemeester, kan worden toegepast in diverse gradaties. In de lichtste variant delen politieagenten in de buurt waar de desbetreffende persoon woont, folders uit van de anonieme tiplijn Meld Misdaad Anoniem. Een andere variant is het frequent surveilleren langs de woning van de betrokkene. (...) Terreurbestrijders noemen de aanpak succesvol. Zo wijst de NCTb er op dat verstoorde personen in het verleden hun beklag over de maatregel deden bij de wijkagent, hun advocaat brieven lieten sturen of een kort geding aanspanden. Dat bewijst dat het werkt, aldus de terrorismebestrijder.
BN De Stem, 7 februari (via Fringe).