vrijdag 18 januari 2008

Vrijheid van meningsuiting
Terpstra benadrukte dat de sporter van NOC*NCF 'vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid' alle ruimte is gegund om zijn persoonlijke mening te ventilleren. Zolang het maar geen kritiek is op het Chinese regime en de politiek van schendingen van mensenrechten, want dat is volgens het Olympisch Handvest verboden.
Het Parool, vandaag.