dinsdag 4 december 2007

Ramp
Iran heeft zijn nucleaire wapenprogramma stilgelegd in 2003 en sindsdien niet hervat. Dat stellen alle zestien Amerikaanse inlichtingendiensten in een gezamenlijk rapport, waarvan de samenvatting vandaag is vrijgegeven.
NRC, vandaag.

Iran geeft geen krimp in de onderhandelingen over zijn nucleaire programma. Zondag verklaarde Iran dat verdere sancties het conflict over zijn kernprogramma niet zullen oplossen. De Veiligheidsraad tracht daarom op korte termijn nieuwe, sterkere sancties tegen Iran op te leggen, zeiden diplomaten nadat de onderhandelingen waren vastgelopen. Ze spraken van een ‘ramp’.
De Volkskrant, gisteren.

Toen de Amerikaanse president George Bush dit najaar de wereld waarschuwde voor de Derde Wereldoorlog wegens het Iraanse nucleaire wapenprogramma, deed hij dat met de wetenschap dat het islamitische land vermoedelijk al jaren niet meer werkte aan kernwapens.
De Volkskrant, vandaag.

'De plannen voor een aanval op het islamitische land gaan dus ook niet van tafel. Alle opties blijven openstaan.'
Bush, vandaag.