dinsdag 11 december 2007

Stem
Het kabinet heeft besloten de missie in Uruzgan verder te verlengen tot eind 2010. Dat is niet alleen de voortzetting van een operatie die dagelijks verder uitmondt in een uitzichtloze oorlog. Het gaat ook lijnrecht in tegen de wil van de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Coalitie Stop de Oorlog vindt het van groot belang om die stem hoorbaar te maken. Demonstreer daarom mee op 17 december om 5 voor 12 in Den Haag bij het Kamerdebat over Missie Uruzgan! (Het Plein in Den Haag)
Stopoorlog.nl