zondag 2 december 2007

Niet moeilijk
De verkiezingen vandaag in Rusland gaan over de toekomst van Vladimir Poetin. Kiezers worden gedwongen te stemmen op zijn partij op straffe van sancties. Veel Russen, vooral zij die in overheidsdienst werken zoals artsen, ambtenaren, arbeiders in staatsfabrieken en leraren, zeggen onder druk te worden gezet om op hun werk hun stem uit te brengen onder het toeziend oog van hun baas. (...) Het is voor Verenigd Rusland niet moeilijk om druk op de kiezers in het hele land uit te oefenen, aangezien bijna alle gouverneurs van de 87 Russische deelrepublieken en autonome gebieden lid zijn van die partij en zij vanaf de top van de lokale machtspiramide hun invloed over hun territorium kunnen uitoefenen. (...) Bij de Centrale Kiescommissie, niet-gouvernementele organisaties en oppositiepartijen regent het klachten van Russische burgers over deze stemdwang. (...) De burelen van Verenigd Rusland zijn dezer dagen voor buitenlandse pottenkijkers hermetisch gesloten.
NRC.nl, vandaag.