woensdag 5 december 2007

Het Legalize! war on drugs journaal
Iedere twee maanden in Highlife en EssensiE. Redactie: Puck Kniesmeyer, MarisK, D.C. Lama en Willemijn Los.

Quote van de maand
‘Het uitgaanspubliek schrikt er niet van om aangehouden te worden met cocaïne op zak. Ze zien de drug als genotsmiddel.’
Politie Zuid-Gelderland

Amsterdamse raad wil pillentest terug
AMSTERDAM - Amsterdam ziet niets in steeds hardere maatregelen tegen
drugs. De gemeenteraad wil onderzoek, betere informatie en voorlichting,
en het herinvoeren van pillentesten op dansfeesten. Dit besprak de raad
naar aanleiding van de GGD-nota 'Preventie genotsmiddelengebruik in
Amsterdam'. Volgens wethouder Vos kan de hardere aanpak van drugsgebruik en -bezit op danceparty's negatieve gevolgen hebben. Zij kreeg bijval van PvdA, GroenLinks, SP en D66. (Het Parool)

Afghaanse boeren vervangen opium door cannabis
BALKH - Afghanistan produceert 93% van de wereldvoorraad opium. In een stijgend aantal noordelijke Afghaanse provincies is de papaver echter uitgeroeid. De noordelijke Balkh provincie werd in 2007 opiumvrij verklaard, in 2006 lagen er nog 7000 hectare papavervelden. In heel de provincie liggen nu cannabisvelden. De boeren zeggen dat de velden niet van hen zijn, dat het een experiment is of dat ze cannabis hebben geplant om hun katoenvelden te beschermen. ‘Om te overleven moeten de boeren cannabis kweken, andere gewassen brengen niet genoeg op’, verklaart het hoofd van de Balkhse drugbrigade, Faiz Mohammad. Hij heeft fondsen aangevraagd bij lokale en nationale autoriteiten om de velden te vernietigen. (Reuters)

Ook niet overlastgevende drugspanden moeten dicht
DEN HAAG - Door een wijziging in de Opiumwet kunnen drugspanden sinds 1 november makkelijker worden gesloten. Gemeenten mogen nu al tot sluiting overgaan als kan worden aangetoond dat er in het pand (een woning, lokaal of bijbehorend erf) middelen worden verkocht, afgeleverd of verstrekt die voorkomen op lijst I of II van de Opiumwet. Voor de wijziging was sluiting van woningen pas mogelijk als er sprake was van verstoring van de openbare orde. (De Volkskrant)

Afrikaanse hulporganisaties bekritiseren drugsbeleid
DAKAR – Nu West- en Centraal-Afrika steeds meer een doorvoerplaats worden voor Zuid-Amerikaanse cocaïne op weg naar Europa, pompen de UN en lokale autoriteiten meer geld in de strijd tegen de handel. Hulporganisaties bekritiseerden dit beleid tijdens een conferentie in Dakar, Senegal. Ze willen meer geld voor de opvang en behandeling van gebruikers. Alhoewel de organisaties er ook naar streven drugs(gebruik) uit te bannen, zien zij voorlichting en het bieden van alternatieven als onmisbare middelen hiervoor. ‘Repressie alleen werkt niet. Hoe lang stoppen we mensen al in gevangenissen en hoe lang bestaan de problemen met drugs al?’ zei Cheikh Diop, voorzitter van de federatie van Senegalese hulporganisaties. (Drug War Chronicle)

Mediwiet moet geneesmiddel worden
DEN HAAG - Volgens minister Klink van Volksgezondheid moet medicinale cannabis een gewoon geregistreerd geneesmiddel worden. Klink wil de beschikbaarheid van mediwiet voor wetenschappelijk onderzoek met vijf jaar verlengen. Als binnen de komende vijf jaar een medicijn op basis van wiet op de markt komt, bekijkt Klink of de medicinale cannabisverstrekking in stand moet blijven. Sinds 2003 kunnen patiënten op doktersrecept medicinale cannabis krijgen. (De Volkskrant)

Meerderheid inwoners Amerikaanse steden tegen war on wiet
DENVER - Voor het derde opeenvolgende jaar heeft een meerderheid van de bewoners van de Amerikaanse stad Denver aangegeven dat het arresteren van volwassenen in het bezit van een gebruikershoeveelheid wiet, de allerlaagste politieprioriteit moet krijgen. Dit gebeurde naar aanleiding van een burgerinitiatief. In Seattle, San Francisco en tientallen andere Amerikaanse steden hebben inwoners dezelfde boodschap aan de autoriteiten gegeven. In Seattle en nog een aantal steden leidde een dergelijk initiatief tot een grote daling in het aantal arrestaties. (Drug War Chronicle)

Nederlands drugsbeleid op z’n Amerikaans
Column van de Legalees
‘Hier heeft zich nog nooit iets afgespeeld wat zou kunnen leiden tot de noodzaak om in te grijpen’, zei burgemeester Deetman van Den Haag over het voorgenomen paddoverbod. Paddo’s hebben ook nooit tot veel problemen geleid. Zoals ook duidelijk naar voren komt in het CAM-rapport, waarop minister Klink (CDA) zijn voornemen zei te baseren. Maar als het om drugsbeleid gaat, kiest dit kabinet steevast voor draconische maatregelen.

Zo kondigde minister Eurlings (CDA) aan dat hij drugstesten voor automobilisten wil invoeren. Dat deze testen totaal niet betrouwbaar zijn, wil hij omzeilen door er meteen een zero-tolerance beleid aan te koppelen. Cannabis blijft bijvoorbeeld wekenlang in je bloed traceerbaar, dus is het lastig om te bepalen of je onder invloed bent of niet. Het voorgestelde zero-tolerance beleid houdt in dat bijvoorbeeld weekendblowers nooit meer een auto mogen besturen. Daarmee wordt onder het mom van verkeersveiligheid een verbod op drugsgebruik ingevoerd.

Ook zorgelijk zijn de ontwikkelingen rondom Kenneth Muskiet, de van XTC-smokkel beschuldigde muzikant. Sinds Nederland drugsverdachten uitlevert aan de VS (een onbegrijpelijke juridische dwaling van het ministerie van Justitie) was hij de eerste Nederlander die, wegens psychische omstandigheden, zijn vrijheid niet via omgekeerde bewijslast en plea agreements hoefde te bepleiten.

Zeven jaar later heeft de minister van Justitie (CDA) de Amerikanen echter op eigen initiatief voorgesteld Muskiet alsnog in Nederland te vervolgen, op basis van in de VS verzamelde bewijslast. Wie de procedures rondom drugsdelicten in Amerika heeft bestudeerd, weet dat verklaringen van andere verdachten (omwille van strafvermindering) totaal onbetrouwbaar zijn. Toch dreigen deze verklaringen straks tegen Muskiet te worden gebruikt, bínnen het Nederlandse rechtssysteem.

Misschien is het dan uiteindelijk toch goed nieuws voor de Belgen en Fransen: het Openbaar Ministerie in Breda heeft met België en Frankrijk afspraken gemaakt om buitenlandse drugskoeriers voortaan zoveel mogelijk in eigen land te berechten. Op zich vreemd dat je voor een overtreding hier volgens de wetgeving in die landen wordt berecht, maar in ieder geval beter dan op z’n Amerikaans voor drugszaken te worden berecht.
De Legalees

NB: Ondertussen is bekend dat de rechtbank Amsterdam het OM in de zaak Kenneth Muskiet niet-ontvankelijk heeft verklaard, omdat de redelijke termijn voor berechting is overschreden. Zie ook hier.