woensdag 28 november 2007

VOORWERP VAN DE AANBESTEDING:
Type opdracht: Leveringen.
Beschrijving/voorwerp van de opdracht: Teler medicinale cannabis t.b.v. leverantie aan apotheken.
Type procedure: Openbaar.
Aanbestedingskalender.nl