zaterdag 24 november 2007

Relatief tolerant, redelijk tot goed
Naar een drugsvrije wereld in 2008. We can do it. Met deze Nike-achtige slogan kondigden de Verenigde Naties in 1998 helder hun streven aan. Bijna tien jaar later telt Europa een historisch hoog aantal drugsdoden, cokesnuivers en cannabisgebruikers.(...) Opvallend is dat het relatief drugstolerante Nederland wederom redelijk uit de bus komt rollen. Het cannabisgebruik is gemiddeld, het aantal cokesnuivers neemt in tegenstelling tot de Europese trend niƩt toe en er vallen naar verhouding weinig drugsdoden. Ook in andere lijstjes scoort Nederland redelijk tot goed. Alleen het aantal geregistreerde hulpvragen ligt hier bovengemiddeld hoog.
De Pers, gisteren.

‘Het is zonder meer waar dat wij het er redelijk goed vanaf brengen. Maar dat leidt niet automatisch tot een gidsfunctie. Politici branden zich liever niet aan liberale uitspraken waarin ze pleiten voor meer tolerantie ten aanzien van verdovende middelen, uit angst voor hun kiezers.'
Roel Kersemakers van Jellinek, in hetzelde artikel.