vrijdag 30 november 2007

Mannetje Purple-Widow (deel 4)
Column door D.C. Lama voor de EssensiE, december 2007

Tijdens de Highlifebeurs 2006 stapte ik (Koning Lama Iste) op de Sjamaan af met de woorden: ‘Sjamaan. Wij (Koning Lama Iste) kunnen sedert vele jaren in gans het land geen goede purple-stekjes meer vinden. En aangezien een koning zoals Wij nou eenmaal graag de champagne onder de wietsoorten roken, denken Wij erover dit jaar op het Hofbalkon vanuit zaad te kweken.’ De Sjamaan behoefde voor deze woorden geen tolk in zijn gezelschap en schonk de koning met gepaste trots tien zaadjes van zijn kruising Purple-Widow. De bijbehorende aanbevelingsbrief stroomde uit zijn mond, waarna de Sjamaan de koning nog spontaan verblijdde met tien zaadjes Shaman’s High. De koning zegde hem toe van ieder soort vijf zaadjes te ontkiemen en het volk hiervan op de hoogte te brengen via de in coffee-, smart-en growshops verspreidde Staatscourant.

Vaste lezers van EssensiE weten daarom vast nog hoe dat afliep: maar liefst negen van de tien plantjes bleken mannetjes te zijn, waardoor ik aan het eind van de zomer nog slechts één plant vol zaad overhield. Uit parlementair onderzoek (door het gehele Staatshoofd in gezamenlijkheid verricht) is inmiddels gebleken dat het happy end van deze drie columns (de enig overgebleven plant zou de lang gekoesterde Purple-Widow zijn), berust op verkeerde informatie, hoewel daarbij aangetekend moet worden dat de Shaman’s High -eenmaal ontdaan van circa 8 miljard zaadjes- nog wel enige tijd voor een zeer aangename high heeft gezorgd. De columns (EssensiE 110, 111 en 112) eindigden met het Koninklijk Besluit dat de zaadjes nooit meer gebruikt zouden worden, zodat het Hofbalkon in 2007 weer geheel gevuld was met stekjes (maar helaas geen purple).

Toch is Koning Lama er de man niet naar om de zaadjes uit zijn plant dan maar in de sla te gooien (wat overigens wel zeer voedzaam is). Begin 2007 gaf hij zijn naaste vertrouweling (zichzelf) dan ook de opdracht enkele bakjes met grond en zaad te vullen en deze in de koninklijke vensterbank te plaatsen. Binnen enkele uren plopten de eerste zaadjes reeds open; binnen 72 uur vreesde het koninkrijk zelfs een inval van de Verenigde Staten: In Koning Lama’s huurflat stonden plots zo’n 150 wietplanten in drie gewassen chineesbakjes. Als de kwade krachten hier lucht van zouden krijgen, lag er een staatsgreep in het verschiet, waarbij de bedreigde (maar in het koninkrijk beschermde) plantensoort ongetwijfeld door de nieuwe macht zou worden verschredderd, jawohl. En geen leger om het koninkrijk te verdedigen! Anders dan Al Gore denkt Koning Lama namelijk niet de milieuproblematiek op te lossen door de hele wereld over te vliegen, maar door de natuur te versterken met het beste van haar voortbrengsels! Koning Lama de Iste sprong op zijn Lamobiel en deelde de plantjes in bosjes uit aan bevriende kunstenaars, organisatoren en activisten, en fietste door parken en weilanden rondom Amsterdam om daar de vele centimeters lange, nieuwe levens een nieuwe plekjes in Nederland te schenken. Dat hij dat aan het begin van een, achteraf bezien, 40 dagen durende droogteperiode deed, verklaart wellicht waarom hij daar aan het eind van de zomer niets meer van terugzag. Koning Lama vertrouwt er echter op dat zijn staatsbezoek aan Ameland van mei dit jaar, dankzij tientallen verspreide zaadjes, nog generaties lang voor vreugde op dit eiland zal zorgen.

Op het Hofbalkon groeiden de stekjes ondertussen uit tot middelgrote planten, die de Landelijke Schimmel van 2007 op heldhaftige wijze bevochten en in oktober voor vele uren knipplezier zorgden. Het was rond die tijd dat de eerdergenoemde wijzen (het Amsterdamse culturele verzet) uit de meer oostelijke delen van de stad de koning bezochten. Zij brachten hem paarse takken van het door hem ontkiemde zaad, met prachtige toppen en een majesteitelijke high! De koning rookte en genoot en haalde uit één der takken een zaadje Shaman’s High/Purple-Widow. Voor 2008 voorzag Koning Lama niet alleen een hoop ellende in Iran, maar gelukkig ook een deel 5 van dit ontroerende vervolgverhaal.