vrijdag 12 oktober 2007

Specifiek probleem
Het kabinet wil de verkoop van paddo's verbieden. (...) Het probleem van paddo's is dat de gevolgen op het gedrag van de gebruiker onvoorspelbaar zijn. De ene gebruiker ervaart het als prettig, terwijl anderen doordraaien.
Nu.nl, vandaag.

Ik hecht er wel aan, in algemene zin, dat ik niet de behoefte heb om alcohol over de hele linie verdacht te maken, dus te komen met reclameverboden, het aantal verkooppunten te verminderen, want eerlijk gezegd vind ik dat overshooting. Het gaat hier om een specifiek probleem, van jongeren en alcohol, het gaat om openbare orde-aspecten soms, maar het gaat niet om over de hele linie een ontmoedigingsbeleid te voeren, want dat gaat mij eerlijk gezegd ook weer te ver.
Minister Ab Klink (VWS), afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer.