woensdag 10 oktober 2007

Onbehandeld
De Libanese Duitser Khaled el-Masri, die zegt in 2003 door de Amerikaanse geheime dienst CIA te zijn ontvoerd, gevangen en gemarteld, heeft zijn rechtszaak verloren voor het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan. Net als de lagere rechtbanken weigerde het Hooggerechtshof op zijn aanklacht in te gaan. De regering-Bush is nu definitief in het gelijk gesteld in haar stellingname dat staatsgeheimen bekend zouden worden door het behandelen van de zaak.
NRC Next, vandaag.