maandag 27 augustus 2007

Wettelijke mogelijkheden
Ik denk dat elke dictator zijn vingers af zou likken bij de huidige wettelijke mogelijkheden om je in te laten met de privacy van burgers. Dat het tot nu toe op kleine schaal gebeurt, betekent niet dat de mogelijkheden tot misbruik niet op de loer liggen.
Advocaat Bart Nooitgedagt, Wordt vervolgd september 2007