zondag 15 juli 2007

Werkgelegenheid
Door de zondeval is het paradijs voor ons gesloten. (...) Het gevolg van de zondeval is, volgens Genesis, dat we nu verder in het zweet ons aanschijns ons dagelijks brood moeten verdienen. Derhalve: werkgelegenheid. In die zin is ook het terrein van Sociale Zaken begonnen met de zondeval. Overigens: zelf vind ik altijd dat mensen die ervan uitgaan dat alle mensen ten kwade geneigd zijn maar tot het goede in staat, een optimistische levenshouding hebben. Het valt redelijk vaak mee.
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner, dit weekend in NRC.