woensdag 2 mei 2007

T-woord
Het is kennelijk een advies geweest van de coördinator terrorismebestrijding dat klakkeloos is opgevolgd door de minister. (...) De minister liet zich meeslepen door de effecten van het T-woord, het terrorismewoord. Als dat valt schieten mensen toch ook juridisch in een kramp en worden de grenzen verlegd.
Gerard de Jonge, universitair hoofddocent in Maastricht aan de vakgroep Strafrecht, over de terroristenafdelingen in de Nederlandse gevangenissen, afgelopen zondag in ‘Reporter: Guantánamo Vught’

Er wordt een gevangenis gebouwd rondom een misdrijf in plaats van rondom een individuele misdadigers.
Beatrice de Graaf, historicus en terrorismeonderzoeker aan de UvU, in dezelfde uitzending.