dinsdag 29 mei 2007

Ook wij, Bruten
De verhoormethoden die Nederlandse militairen in Irak gebruikten, stonden 'op gespannen voet' met 'de internationale mensenrechten'. (...) Directeur juridische zaken Ybema schreef op 31 maart 2004 in een interne nota over de gebeurtenissen. Volgens Ybema bestond er 'gegronde twijfel wat betreft het volledig naleven van het verbod op dwang'. Zowel het gebruik van hard geluid als 'het gebruik van koud water op de wijze zoals in het dossier aangegeven' zou volgens Ybema in strijd kunnen zijn met het internationale recht.
NRC, zaterdag.