zaterdag 19 mei 2007

Debat
Heftige kritiek op een bepaalde godsdienst is wezenlijk anders dan heftige kritiek op een ras. (...) Geloof omvat bijna altijd bepaalde opvattingen, bijvoorbeeld over de inrichting van de samenleving, dus geloofsovertuigingen zijn in dat opzicht te vergelijken met politieke overtuigingen. En die moeten altijd kunnen worden bestreden, dat is de kern van het maatschappelijk debat.
Rechtsgeleerde Arnout Nieuwenhuis, deze week in Elsevier.